TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ_ĐỢT 2

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
– Các ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.
– Các ngành đào tạo khác tuyển sinh trong cả nước.
3. Thời gian: từ 05 đến 20 tháng 8 năm 2020

Thông báo chi tiết: