KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2019 (Đợt 2) - QBU: TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2019 (Đợt 2)

Đăng bởi Ngọc Thành Nguyễn vào

Thời gian, địa điểm thi tuyển:
Ngày 05, 06 tháng 10 năm 2019 tại Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình

20
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Hãy chia sẻ thông tin đến mọi người!

Bản quyền thuộc về trường Đại học Quảng Bình.