Quyết định danh sách sư phạm được hưởng chính sách hổ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình