Biểu mẫu đăng ký tuyển sinh năm 2022

 

 

TT TÊN BIỂU MẪU Link tải
1 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng 2022 Theo điểm thi THPT Tải tại đây
2 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng 2022 Theo kết quả học tập THPT  Tải tại đây
4 Phiếu đăng ký dự thi Năng khiếu năm 2022 Tải tại đây
5 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Trung cấp Tải tại đây
6 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Cao đẳng Tải tại đây
7 Phiếu ĐKTS Văn bằng đại học thứ 2 Tải tại đây