THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2021

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
– Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.
– Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
– Nhà trường xét tuyển 2 phương thức như sau:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT.
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập
Đối với ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non: Thí sinh có thể lấy điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thi hoặc của các trường khác để xét tuyển.